Slik jobber vi i Eventyrskogen barnehage

Mye av det pedagogiske arbeidet i Eventyrskogen bygger på pedagogikken til Loris Malaguzzi, kalt Reggio Emilia pedagogikken. Litt mer konkret vil det si at vi jobber ut fra det barnet er opptatt av fordi vi mener det er det beste utgangspunkt for fordypning og videre læring. Rammeplanen er også klar på at barnehagen skal være et inkluderende felleskap med plass til det enkelte barn. Vi lytter til barnet for å forstå hva det interesserer seg for og liker å holde på med. Vi ser på hva det enkelte barn kan, fremfor hva det ikke kan. Det gir en unik mulighet til at barnet selv kan utforske, undre seg over ting, stille spørsmål og lære av egne erfaringer. Vi ønsker å jobbe ut fra filosofien i Eventyrskogen;

Det vi hører- det glemmer vi
Det vi ser- det husker vi
Det vi opplever- det forstår vi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vennskap, følelser og nærværende voksne

I Eventyrskogen er mobbing og vennskap et gjennomgangstema. Vi velger å sette fokus på ordet Vennskap, Følelser og Nærværende voksne.
Alle våre barn skal føle seg betydningsfulle for felleskapet i barnehagen samtidig som barnas selvfølelse skal støttes. Vi vil hjelpe barna til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov, og andres behov. Ved å ha stort fokus på følelser og hvordan de fungerer ulikt hos hvert individ vil det hjelpe barn å forstå hvordan de tar vare på egnes og andres behov. Vi ønsker at de skal kunne uttrykke seg når de er lei seg, forstå når andre er lei seg og kunne trøste hverandre. Empati for hverandre står i stort fokus (Rammeplanen, 2017).

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bærekraftig utvikling

Vår barnehage skal være et sted som fremmer omsorg for verden vi lever i både her og nå og i fremtiden. Barna skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barns evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Gjennom fagområdene skal barnehagen jobbe med bærekraftig utvikling.

Vi vil at barna skal forstå at det vi gjør i dag har er viktig for fremtiden. Når vi bruker og ferdes i naturen er vi bevisste på lære dem å ta vare på vekster og dyr gjennom å gi dem gode holdninger og verdier for alt som gror og lever i naturen.

Vi gir dem kunnskap og undrer sammen med dem om hva som finnes av matskatter i naturen (frukt, sopp, bær). På turer er vi bevisste og gode miljødetektiver som tar med både egen og andres søppel med tilbake til barnehagen. Vi har laget vårt eget søppelbarometer i utemiljøet for å synliggjøre plastavfall. Vi har fokus på søppelsortering (papir, rest, matavfall, plast m.m). Barna er med og graver ned ulike typer avfall for så å følge prosessen i jorda. Etter noen uker graver vi opp alt og studerer restene. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mat og måltid i barnehagen

I løpet av et gjennomsnittlig barns tid i barnehagen, tilbringer de ca. 3500 måltider i barnehagen. Barns dagsbehov dekkes 40-60% i barnehagen. For oss som jobber her understreker dette betydningen av hvilket potensial som ligger under mat- og måltidsituasjoner. For Eventyrskogen er ikke måltider bare en rutinesituasjon, for oss er det mye mer enn det. Det er en pedagogisk arena som gir rom til å undre og snakke om hva slags mat vi har med oss i dag - om alt og ingenting, i felleskap. Hvordan smaker påleggene, hvilken konsistens har den (myk, hard, seig), hvor kommer osten egentlig fra? Ved å tilrettelegge for et godt spisemiljø hjelper vi barna å tilegne seg gode spisevaner. Noe av denne tilretteleggingen handler om å balansere mellom å være rollemodeller for barna under måltider, men samtidig å stille seg undrende og utspørrende om barnas refleksjoner om mat og måltid.

Når vi lager mat til barna, har vi muligheten til å inkludere de i selve matlagingsprosessen. Å spise mat man har vært med å lage selv smaker alltid bedre! I tillegg får barna da et ekstra innblikk i hvilke ingredienser vi trenger for å lage f.eks rundstykker.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

For mer informasjon om hvordan vi jobber i barnehagen, last ned vår årsplan nederst på siden!