EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE

OM EVENTYRSKOGEN

Eventyrskogen er en ordinær heldagsbarnehage for ca. 35 barn i alderen 1-5 år. Eventyrskogen legger stor vekt på natur og friluftsliv, noe som preger hverdagen vår. Eventyrskogen ligger kun 500 meter fra hovedveien, men likevel ligger den "langt inne i skogen". Rett utenfor døra har vi et flott og utfordrende utemiljø, hvorav noe er opparbeidet med plen og gårdsplass, og noe er naturtomt og skog med trær og villniss.

Her kan ungene leke gjemsel og utforske uten at de går seg vill. De kan klatre, krype, løpe, bygge hytte, bruke fantasien sin, gå på oppdagelsesferd eller studere et mangfold av dyr og småkryp som finnes her. 

Vi har lekehytter der barna kan leke i fred, og en gapahuk som er fin å spise nista i på skikkelige uværsdager. Og vi har en redd, gammel trollmor som bor i skogen vår, som barna viser stor omsorg for, og som de setter ut mat til. 
Hver dag får barna nye opplevelser i uteleken, for det er så spennende her. De går på skattejakt og finner skatter, de leker indianer og ville dyr, og de følger dyrelivet i i lufta og på bakken.


PERSONALET I EVENTYRSKOGEN

Vi som jobber i Eventyrskogen er et humørfylt og engasjert personale med ulik alder, erfaring, utdanning og kompetanse. Trygghet, humor og glede står sentralt i personalgruppa, vi skal trives på jobb for å gjøre en god jobb med barna deres. Vi legger derfor mye arbeid ned i å jobbe for et positivt arbeidsmiljø, der hver enkelt kan finne frem til sine sterke sider, og kjenne hvilke aktiviteter/ansvarsområder man trives best med.

En annen fellesnevner er at vi gleder oss til å gå på jobb fordi vi synes det er spennende å jobbe med barn, fordi vi trives med hverandre, og fordi vi - i likhet med barna - blir positivt påvirket av det fantastiske naturmiljøet vi oppholder oss i.

MARIA
HELLELAND

Styrer og eier

HÅVARD
DAHLE

Pedagogisk leder

NICOLAY HADELAND

Pedagogisk leder

HELENA
CARLSSON

Pedagogisk leder

WENCHE REIDUN
AAS

Assistent

ELSE
ROM

Assistent

MONA ROBSTAD
WEHUS

Barne-og ungdomsarbeider

FARHANG
MOKHTARY

Barne- og ungdomsarbeider

Johnny Rom
Hafnor

Vaktmester

KIRSTEN
TALLAKSEN

Assistent

LINE MÆSEL WADKIN

Lærling

SILJE LIENG
BRYNTESEN

Pedagogisk leder