Om Eventyrskogen barnehage

Eventyrskogen er en ordinær heldagsbarnehage med 33 fulltids plasser for barn i alderen 0-5 år. Eventyrskogen legger stor vekt på natur og friluftsliv, mest fordi vi har det meste tilgjengelig. Eventyrskogen ligger kun 500 meter fra hovedveien, men likevel ligger den "langt inne i skogen". Rett utenfor døra har vi et flott og utfordrende utemiljø, hvorav noe er opparbeidet med plen og gårdsplass, og noe er naturtomt og skog med trær og villniss.

Her kan ungene leke gjemsel og utforske uten at de går seg vill. De kan klatre, krype, løpe, bygge hytte, bruke fantasien sin, gå på oppdagelsesferd eller studere et mangfold av dyr og småkryp som finnes her. 

Vi har lekehytter der barna kan leke i fred, og en gapahuk som er fin å spise nista i på skikkelige uværsdager. Og vi har en redd, gammel trollmor som bor i skogen vår, som barna viser stor omsorg for, og som de setter ut mat til. Trollmor har sin egen side der du kan lese mer om henne.
Hver dag får barna nye opplevelser i uteleken, for det er så spennende her. De går på skattejakt og finner skatter, de leker indianer og ville dyr, og de følger dyrelivet i i lufta og på bakken.

Vennskap, følelser og nærværende voksne

I Eventyrskogen er mobbing og vennskap et gjennomgangstema. Vi velger å sette fokus på ordet Vennskap, Følelser og Nærværende voksne.
Alle våre barn skal føle seg betydningsfulle for felleskapet i barnehagen samtidig som barnas selvfølelse skal støttes. Vi vil hjelpe barna til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov, og andres behov. Ved å ha stort fokus på følelser og hvordan de fungerer ulikt hos hvert individ vil det hjelpe barn å forstå hvordan de tar vare på egnes og andres behov. Vi ønsker at de skal kunne uttrykke seg når de er lei seg, forstå når andre er lei seg og kunne trøste hverandre. Empati for hverandre står i stort fokus (Rammeplanen, 2017).

 

Slik jobber vi i Eventyrskogen barnehage

Mye av det pedagogiske arbeidet i eventyrskogen bygger på pedagogikken til Loris Malaguzzi, kalt Reggio Emilia pedagogikken. Litt mer konkret vil det si at vi jobber ut fra det barnet er opptatt av fordi vi mener det er det beste utgangspunkt for fordypning og videre læring. Rammeplanen er også klar på at barnehagen skal være et inkluderende felleskap med plass til det enkelte barn. Vi lytter til barnet for å forstå hva det interesserer seg for og liker å holde på med. Vi ser på hva det enkelte barn kan, fremfor hva det ikke kan. Det gir en unik mulighet til at barnet selv kan utforske, undre seg over ting, stille spørsmål og lære av egne erfaringer. Vi ønsker å jobbe ut fra filosofien i Eventyrskogen;

Det vi hører- det glemmer vi
Det vi ser- det husker vi
Det vi opplever- det forstår vi