KONTAKT OSSPERSONALET

BESØKSADRESSE
Straismoen 20
4618 Kristiansand

TELEFON
404 60 993
38 11 80 93

E-POST

e-bh@online.no

STYRER
Maria Helleland
Tlf. 481 28 936

Klikk her for vedtekter til Eventyrskogen Barnehage.
Klikk her for Årsplan 2016-2017

Lenken til priser og søknad om redusert foreldrebetaling

https://kristiansand.kommune.no/barnehagebetaling
Ved mottatt søknad i løpet av året innvilges redusert foreldrebetaling fra påfølgende måned.
I Eventyrskogen Barnehage er vi en del av Kristiansand kommunes store satsing på FLiK.
Les mer om det i Årsplanen vår og på Kristiansand kommunes hjemmeside.

- En informasjonskampanje fra politiet for å forebygge vold i nære relasjoner.
henviser til disse to link link.